Πίσω

2+1 κινήσεις για να βοηθήσουμε το περιβάλλον

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
1. Μην πετάτε όλα τα σκουπίδια στον ίδιο κάδο. Κάντε

2. Μη χρησιμοποιείτε σακούλες όταν βγαίνετε για ψώνια. Προτιμήστε τις .

3. Πρέπει να κατέβετε στην πόλη; Αφήστε το σας στο γκαράζ και πάρτε το .